Firemní víno

 unnamed (1)

Firemní víno jednoduše
a po celý rok

Víno je jedním z nejlepších dárků pro vaše obchodní partnery.
Realizujeme vaše firemní dárky včetně dolepek s logem nebo dopravy na koncové adresy.


VY:

  • Své požadavky, přání, představy a dotazy zavoláte na telefonní číslo.: 721 568 148 nebo napíšete na e-mail: obchod@distribuo.cz

MY:

  • Vybereme vhodná vína, cena jako u vinaře garantována.
  • Zařídíme návrh a tisk dolepek s logem vaší firmy ve dvou možných variantách.
  • Nalepíme dolepky na vybrané lahve. Tato služba je samozřejmostí, i pokud si pošlete vlastní dolepky.
  • Víno můžeme také zabalit do dárkových kartonků na víno, po jedné, dvou či třech lahvích.
  • Kompletně nachystané dárky pošleme buď všechny k vám do kanceláře nebo jednotlivě přímo na adresy vašich obchodních partnerů. Pro přepravu využíváme ověřených služeb společnosti Messenger.
  • Realizujeme vaši objednávku do 10-ti pracovních dnů.
  • V případě potřeby vyřešíme vaše požadavky individuálním přístupem.

Ceník pevně stanovených položek:

Grafická příprava dolepek / paušál 500 Kč
Černý kartonek na jednu lahev
19 Kč / ks
Tisk do 100 ks / paušál 500 Kč
Černý kartonek na dvě lahve
30 Kč / ks
Tisk 100 ks 4,90 Kč / ks
Černý kartonek na tři lahve
37 Kč / ks
Tisk 200 ks 4,50 Kč / ks
Doprava na adresu Vašeho obchodního partnera
125 Kč / ks
Tisk 300 ks 3,90 Kč / ks
Doprava komplet do Vaší kanceláře
200 Kč
Tisk 500 ks 3,50 Kč / ks
Doprava komplet nad 5.000 Kč do Vaší kanceláře
ZDARMA
Tisk 1.000 ks 2,90 Kč / ks
Ceny vína z aktuální nabídky
jako u vinaře!
Tisk nad 2.000 ks individuální

Ceny dolepek a grafické přípravy jsou bez DPH.

 

Firemní víno jako daňově uznatelný náklad

Daňový základ lze snížit tichým vínem v hodnotě do 500 Kč.

Takové víno lze zahrnout do daňových nákladů (odpočet DPH při jeho darování v rámci propagace).

 

Podmínka pro víno jako daňově uznatelný náklad

Víno, potažmo dárková lahev musí obsahovat označení Vaším firemním logem. 

Hodnota láhve s vínem může být maximálně 500 Kč bez DPH.

 

Zákony umožňující nákup vín jako reklamního předmětu:

1. Víno je možno dát do nákladů v souladu s ust. § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, který stanoví následující podmínku:

Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500,- Kč a kterým není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

 

2. Odpočet DPH je umožněn v souladu s ust. § 13 odst. 9 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, které uvádí:

Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.